2017

Comprehensive Economic and Trade Agreement

Bidrag till Nationalencyklopedin

Författare: Henrik Horn

Comprehensive Economic and Trade Agreement,CETA, handels- och investeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och Canada.Avtalet syftar till att ta bort administrativa hinder för flödet av varor, tjänster och investeringar mellan parterna.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Horn, Henrik (2017), "Comprehensive Economic and Trade Agreement", Nationalencyklopedin.

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se