2017

Policy Brief on Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship in Europe

2017-01-13 Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES)

Författare: Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

Policy Brief on Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship in Europe Niklas Elert, Magnus Henrekson och Mikael Stenkula

We argue that institutional changes in a liberalizing direction are a sine qua non for economies of the European Union to become more entrepreneurial in order to promote innovation and economic growth.

However, this does not mean that one-size-fits-all policy reforms towards freer markets are likely to be successful. An important reason is that the 28 union member states have very different histories, and distinct institutional structures, affecting their efficiency and the viability of reforming them. 


Referens:

Elert, Niklas, Magnus Henrekson and Mikael Stenkula (2017), "Policy Brief on Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship in Europe", Policy Brief No. 02/January 2017, submitted to the European Commission as part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649378. Utrecht and Stockholm: Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES).

 

Niklas Elert

Kontakt

Tel: 0703-902751
niklas.elert@ifn.se

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Mikael Stenkula

Kontakt

Tel: 08 665 4530
mikael.stenkula@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se