2017

Structural Change and the Freight Transport Labour Market

2017-08-03 OECD International Transport Forum

Författare: Mårten Blix

Structural Change and the Freight Transport Labour Market Mårten Blix

Nations that have managed to become rich have had institutional features that supported incentives for value creation while ensuring that the ways insiders and special interest groups can extract monopoly rents are limited. Improved skills have been a central component of helping individuals and societies to adapt to technological change.

As technological progress has led to the disappearance of many difficult and arduous jobs, many new jobs have been created with higher skill content, leading to better productivity and real wage growth. In the long run, the modern economy is set to continue to create new jobs, especially in the service sector.

 


Referens:

Blix, Mårten (2017), "Structural Change and the Freight Transport Labour Market". OECD International Transport Forum. Discussion Paper No. 12, 2017.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se