2017

The Duality of the Swedish Labour Market

2017-07-14 The Swedish Labour Policy Council

Författare: Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Per Skedinger och Toumas Pekkarinen

The Duality of the Swedish Labour Market Lars Calmfors, Petter Danielsson, Ann-Sofie Kolm, Per Skedinger och Toumas Pekkarinen

There are two key developments in the current labour market in Sweden. On the one hand, there is a strong economic upturn fuelled primarily by domestic demand. This means that the non-tradable sectors are doing better than the tradable sectors. There are labour shortages, particularly in the public sector and in the private service sectors. On the other hand, it is difficult for the low skilled, particularly those who are foreign born, to enter the labour market. Both these problems are considered in this report.


Referens:

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofi Kolm, Per Skedinger and Toumas Pekkarinen (2017), "The Dualty of the Swedish Labour Market". Summary of the 2017 Report by the Swedish Labour Policy Council. Stockholm: Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Lars Calmfors

Kontakt

Mobil: 076-13 55 814
lars.calmfors@ifn.se

Per Skedinger

Kontakt

Tel: 08 665 4553
per.skedinger@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se