2017

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Aldén, Lina och Niclas Berggren (2017), "Nya tankar om stabiliseringspolitiken - årets temanummer". Ekonomisk Debatt 45(4).

Berggren, Niclas (2017), "Ogillande av vinst". Ekonomisk Debatt 45(7), 3–5.

Berggren, Niclas (2017), "Strategi för en liberal kosmopolit". Ekonomisk Debatt 45(3), 3–4.

Bergh, Andreas (2017), "Långt svar med få svar". Ekonomisk Debatt 45(4).

Bergh, Andreas (2017), "The Swedish Economy Triumph of Social Democracy – or Serendipity?". Milken Institute Review, 17 januari.

Blix, Mårten (2017), "Structural Change and the Freight Transport Labour Market". OECD International Transport Forum. Discussion Paper No. 12, 2017.

Blix, Mårten (2017), "The Effects of Digitalisation on Labour Market Polarisation and Tax Revenue". CESifo Forum 4/2017, Vol. 18.

Calmfors, Lars, Petter Danielsson, Ann-Sofi Kolm, Per Skedinger and Toumas Pekkarinen (2017), "The Dualty of the Swedish Labour Market". Summary of the 2017 Report by the Swedish Labour Policy Council. Stockholm: Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Dal Bó, Ernesto, Frederico Finan, Olle Folke, Torsten Persson and Johanna Rickne (2017), "Political Selection and the Path to Inclusive Meritocracy". VoxEU.org, April 27.

Elert, Niklas (2017), "Brödrostens vara eller icke vara". Ekonomifakta, 31 augusti.

Elert, Niklas (2017), Recension: "Fredrik Erixon och Björn Weigel: The Innovation Illusion: How So Little Is Created by So Many Working So Hard". Ekonomisk Debatt 44(5), 86–87.

Elert, Niklas, Magnus Henrekson and Mikael Stenkula (2017), "Policy brief on Institutional Reform for Enhanced Innovation and Entrepreneurship in Europe", Policy Brief No. 02/January 2017, submitted to the European Commission as part of the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 649378. Utrecht and Stockholm: Financial and Institutional Reforms for an Entrepreneurial Society (FIRES).

Erlingsson, Gissur Ó. och Richard Öhrvall (2017), "Fullmäktigeledamoten och mandatperioden". Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting.

Färnstrand Damsgaard, Erika, Per Hjertstrand, Pehr-Johan Norbäck, Lars Persson and Helder Vasconcelos (2017), "Fostering Breakthrough Entrepreneurship". VoxEU.org, November 23, 2017.

Henrekson, Magnus (2017), "Inga pappas pojkar". Axess, nr 1.

Horn, Henrik (2017), "Comprehensive Economic and Trade Agreement", Nationalencyklopedin.

Häger Glenngård, Anna (2017), "The Swedish Health Care System". In Mossialos, Elias, Ana Djordjevic, Robin Osborn and Dana Sarnak (eds.),  International Profiles of Health Care Systems. New York, NY, and Washington, DC: The Commonwealth Fund. 

Jordahl, Henrik (2017), "Omprövning av en djärv ESO-rapport". Ekonomisk Debatt 45(5), 68–73.

Jordahl Henrik (2017), "Vad jag skrev". Ekonomisk Debatt 45(6), 63–67.

Oxelheim, Lars (2017), "Comment on Price Regulations and Tacit Collusion in the Interbank Electronic Bulk and Retail CreditTransfer Services: Thailand's Experience". Asian Economic Papers 16(2), 163–164.

Rubolino, Enrico and Daniel Waldenström (2017), "How to Tax the Rich: Trends and Gradients in Top Tax Responses". VoxEU.org, April 29.

Rubolino, Enrico and Daniel Waldenström (2017), "Tax Reforms and Top Incomes". VoxEU.org, April 13.

Svensson, Roger (2017), "Brakteater som tidsbegränsade mynt". Svensk Numismatisk Tidskrift 5(september), 104–107.

Svensson, Roger (2017), "Myntningspolitik i det medeltida Sverige". Svensk Numismatisk Tidskrift 8(december), 176-179.

Svensson, Roger (2017), "Villkor, uppgång och fall för tidsbegränsade mynt i medeltidens Europa". Svensk Numismatisk Tidskrift 1(februari), 6–9.

Wennström, Johan (2017), "De misstänkta". Fokus, nr 5.

Wennström, Johan (2017), "Risken för menlös forskning är inte överdriven". Respons, nr 6, 20-22.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se