2018

Korruption i Sverige har underskattats

Ekonomisk Debatt, årg. 46, nr 2, 2018

Författare: Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall

Korruption i Sverige har underskattats Andreas Bergh, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall

Vi uppskattar att professor Claes Sandgren tagit sig tid att läsa, begrunda och komma med tankeväckande invändningar och frågor kring några av de publikationer som vårt forskningsprojekt Tillit och korruption i lokalpolitiken (finansierat av Vetenskapsrådet 2007–12) utmynnat i. Vi anser att den kritik som Sandgren (2018) formulerat träffar en tämligen liten del av våra slutsatser och resonemang, även om vi är öppna för möjligheten att en annan betraktare gör en annan bedömning.

Detta är en replik till Claes Sandgrens artikel "Tre teser om korruptionen i Sverige", Ekonomisk Debatt 46(1).


Referens:

Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall (2018), "Korruption i Sverige har underskattats". Ekonomisk Debatt 46(2), 63–65.

Aktuell forskare

Niklas Elert, fil.dr.

Ämnesområden: Entreprenörskap, Tillväxt.

 

Några av de frågor Niklas Elert försöker besvara i sin forskning:

 

  • Hur ser samspelet mellan institutioner och entreprenörskap ut?
  • Hur stimulerar man bäst entreprenörskap och innovationer?
  • Vad är snabbväxande företag och var finns de?
  • Kan man lära sig entreprenörskap?
  • Vad får företag att starta och växa?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se