2018

Skolan behöver ett nytt paradigm

Sans, nr 1, 2018

Författare: Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Skolan behöver ett nytt paradigm Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Svensk skola har i internationella jämförelser kommit att halka efter. Brister på de lägre nivåerna fortplantar sig sedan ända upp till högskolenivån. Vittnesmålen från högskolan är entydiga och talar om hur man steg för steg tvingas sänka nivån på undervisningen, eftersom studenterna klarar mindre än tidigare. Andelen elever som presterar på avancerad nivå i matematik har sjunkit med tre fjärdedelar sedan 1990-talet.

Gapet till OECD-genomsnittet är dessutom störst för de svagaste eleverna, och andelen elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg har fortsatt att öka. Detta är egentligen inte förvånande med tanke på den svenska skolans svaga interna struktur. Det är sedan länge väl belagt att detta missgynnar alla elever men allra mest dem som kommer från socioekonomiskt utsatta hem. Det verkar alltså som det svenska skolsystemet sviktar på systemnivå, och det är hög tid att sätta in åtgärder.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Skolan behöver ett nytt paradigm”. Sans, nr 1, januari–mars, s. 30–37.

Magnus Henrekson

Kontakt

Tel: 08 665 4502
magnus.henrekson@ifn.se

Johan Wennström

Ämnesområde: Marknadsregleringar, politiskt beteende, sociala normer, utbildning och välfärd.

Två av de frågor Johan Wennström försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar politikers moraluppfattningar deras beslutsfattande?
  • Vilken betydelse har politisk konvergens mellan vänster och höger haft för svensk skolpolitik?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se