2018

Skolan behöver ett nytt paradigm

Sans, nr 1, 2018

Författare: Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Skolan behöver ett nytt paradigm Inger Enkvist, Magnus Henrekson och Martin Ingvar

Svensk skola har i internationella jämförelser kommit att halka efter. Brister på de lägre nivåerna fortplantar sig sedan ända upp till högskolenivån. Vittnesmålen från högskolan är entydiga och talar om hur man steg för steg tvingas sänka nivån på undervisningen, eftersom studenterna klarar mindre än tidigare. Andelen elever som presterar på avancerad nivå i matematik har sjunkit med tre fjärdedelar sedan 1990-talet.

Gapet till OECD-genomsnittet är dessutom störst för de svagaste eleverna, och andelen elever som lämnar skolan utan fullständiga betyg har fortsatt att öka. Detta är egentligen inte förvånande med tanke på den svenska skolans svaga interna struktur. Det är sedan länge väl belagt att detta missgynnar alla elever men allra mest dem som kommer från socioekonomiskt utsatta hem. Det verkar alltså som det svenska skolsystemet sviktar på systemnivå, och det är hög tid att sätta in åtgärder.

Artikeln online (behörighet kan krävas)


Referens:

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Skolan behöver ett nytt paradigm”. Sans, nr 1, januari–mars, s. 30–37.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se