2018

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Aldén, Lina och Niclas Berggren (2018), "Genus – problem och lösningar i dagens Sverige". Ekonomisk Debatt, 46(4), 3–5.

Andersson, Fredrik (2018), "Bör vi provocera mer?". Ekonomisk Debatt, 46(1), 3–5.

Andersson, Fredrik (2018), "Recension: Max Tegmark: Liv 3.0 – att vara människa i den artificiella intelligensens tid". Ekonomisk Debatt, 46(4), 79–82.

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2018), European Union in a changing world order. Executive summary. Europaperspektiv 2018. Stockholm: Santérus Förlag.

Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall (2018), "Korruption i Sverige har underskattats". Ekonomisk Debatt, 46(2), 63–65. 

Edvinson, Rodney, Klas Fregert, Tor Jacobson och Daniel Waldenström (2018), "Genmäle till Pihl och Winton". Ekonomisk Debatt, 46(7), 55–57.

Elert, Niklas (2018), "Recension av Rutger Bergman: Utopia för realister – Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet". Respons 5, 2018, s. 38–40.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Skolan behöver ett nytt paradigm”. Sans, nr 1, januari–mars, s. 30–37.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Svar till Dan Collberg”. Sans, nr 3, juli–september, s. 89-91.

Fergin, Elina och Johanna Rickne (2018), Recension: "Iris Bohnet: What Works? Gender Equality by Design", Ekonomisk Debatt, 46(1), 71–74.

Henrekson, Magnus (2018), "Så får vi rättvisa betyg". Axess, nr 6.

Henrekson, Magnus and Johan Wennström (2018), "‛Post-Truth’ and the Decline of Swedish Education". Quillette, September 18.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2018), "How the Market Can Help Break the Glass Ceiling for Women in Management". ProMarket Blog, September 6.

Horn, Henrik (2018), "North-American Free Trade Agreement", Nationalencyklopedin.

Horn, Henrik (2018), "United States-Mexico-Canada Agreement", Nationalencyklopedin.

Svensson, Roger (2018), ”Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift 5 (september). 108-111.

Svensson, Roger (2018), ”Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift 2 (mars), 32-38.

Svensson, Roger (2018), "Något om brakteaterns historia". Katalog till Myntauktion 29, september 2018. Stockholm: Myntauktioner i Sverige AB.

Wennström, Johan (2018), ”Den svaga staten göder den starkes rätt”. Svenska Dagbladet, 5 juli.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se