2018

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Aldén, Lina och Niclas Berggren (2018), "Genus – problem och lösningar i dagens Sverige". Ekonomisk Debatt, 46(4), 3–5.

Andersson, Fredrik (2018), "Bör vi provocera mer?". Ekonomisk Debatt, 46(1), 3–5.

Andersson, Fredrik (2018), "Recension: Max Tegmark: Liv 3.0 – att vara människa i den artificiella intelligensens tid". Ekonomisk Debatt, 46(4), 79–82.

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2018), European Union in a changing world order. Executive summary. Europaperspektiv 2018. Stockholm: Santérus Förlag.

Bergh, Andreas, Gissur Erlingsson och Richard Öhrvall (2018), "Korruption i Sverige har underskattats". Ekonomisk Debatt, 46(2), 63–65. 

Edvinson, Rodney, Klas Fregert, Tor Jacobson och Daniel Waldenström (2018), "Genmäle till Pihl och Winton". Ekonomisk Debatt, 46(7), 55–57.

Elert, Niklas (2018), "Recension av Rutger Bergman: Utopia för realister – Hur medborgarlön, öppna gränser och 15 timmars arbetsvecka kan bli verklighet". Respons 5, 2018, s. 38–40.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Skolan behöver ett nytt paradigm”. Sans, nr 1, januari–mars, s. 30–37.

Enkvist, Inger, Magnus Henrekson och Martin Ingvar (2018), “Svar till Dan Collberg”. Sans, nr 3, juli–september, s. 89-91.

Fergin, Elina och Johanna Rickne (2018), Recension: "Iris Bohnet: What Works? Gender Equality by Design", Ekonomisk Debatt, 46(1), 71–74.

Henrekson, Magnus (2018), "Så får vi rättvisa betyg". Axess, nr 6.

Henrekson, Magnus and Johan Wennström (2018), "‛Post-Truth’ and the Decline of Swedish Education". Quillette, September 18.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck and Lars Persson (2018), "How the Market Can Help Break the Glass Ceiling for Women in Management". ProMarket Blog, September 6.

Horn, Henrik (2018), "North-American Free Trade Agreement", Nationalencyklopedin.

Horn, Henrik (2018), "United States-Mexico-Canada Agreement", Nationalencyklopedin.

Svensson, Roger (2018), ”Bestämning av omtvistade svenska brakteater med vetenskapliga metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift 5 (september). 108-111.

Svensson, Roger (2018), ”Datering och bestämning av brakteater – fyra olika metoder”. Svensk Numismatisk Tidskrift 2 (mars), 32-38.

Svensson, Roger (2018), "Något om brakteaterns historia". Katalog till Myntauktion 29, september 2018. Stockholm: Myntauktioner i Sverige AB.

Wennström, Johan (2018), ”Den svaga staten göder den starkes rätt”. Svenska Dagbladet, 5 juli.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se