Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2019

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)


Kvartal, 17 december, 2019

Därför kan vi inte längre lita på Pisa

Magnus Henrekson och Johan Wennström

Om vi tycker att skolan ska fungera väl för alla elever och inte bara för de etniskt svenska så är det dags att dämpa hurra-ropen för det senaste Pisa-testet. Sverige förbättrade resultaten på ett artificiellt sätt genom att en fjärdedel av eleverna antingen inte fick göra provet eller inte dök upp. En försiktig uppskattning tyder på att i verkligheten befinner sig en dryg tredjedel av 15-åringarna i Sverige på den lägsta nivån vad gäller läsfärdighet, skriver Magnus Henrekson och Johan Wennström i en analys för Kvartal.


IAEE Energy Forum, Third Quarter 2019

Information Disclosure Rules and Auction Mechanism: How Much Information on Electricity Auctions?

Ewa Lazarczyk and Chloé Le Coq

The information structure is particularly dense in electricity markets. Because electricity storage is currently limited, demand and supply have to match at all times, and up-to-date information about available capacities, as well as forecasted and actual grid conditions, is essential for market participants. Indeed, both generators and TSOs (along with users and traders) rely on this information to optimize their strategy and make proper risk assessments.


IAEE Energy Forum, Third Quarter 2019

Transition to a Capacity Auction: A Case Study of Ireland

Ewa Lazarczyk and Lisa Ryan

Modern electricity markets are characterized by increasing shares of intermittent production which has almost zero marginal costs. The effect of introducing large amounts of cheap power into the system is known as the merit order effect – a shift of a supply curve to the right which delivers lower equilibrium prices. The lower prices and the fact that fossil-fuel generators are used less often exacerbate adequacy problems – there is a threat that not enough generating capacity will be available in the system since generators´ revenues are low and investment needs are not met. This and the fact that energy markets are often capped in order to prevent market power leads to the so called “missing money problem” (Teirila and Ritz, 2018, Bublitz et al., 2019). One possible remedy is to supplement the energy only markets with capacity markets (Newbery, 2016; Cramton et al, 2013; Joskow, 2007).


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, december, 2019

Fler ärkebiskopliga brakteater från sent 1100-tal

Roger Svensson

Ett antal svealändska brakteater från sent 1100-tal med stiliserat motiv har rönt intresse i den tidigare litteraturen. Designen kan antingen tolkas som ett huvud inneslutet i en förenklad byggnad med tak eller som ett stiliserat ansikte med huvudbonad.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 8, 2019

Inte entydigt bra med "rättvis handel"

Niclas Berggren

Få torde motsätta sig försök att förbättra tillvaron för världens fattiga. En beprövad metod är att möjliggöra handel – vilket inte minst utvecklingen i Kina och Indien visar (World Bank och World Trade Organization 2015). Vissa pekar dock på att handel inte är en universell mirakelmetod och att den har sina avigsidor. Fattiga kan t ex erbjudas dålig betalning för de varor de producerar, och världsmarknaden är inte sällan volatil och osäker.​


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 8, 2019

Recension: Den inre ojämlikheten –​ hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande

Therese Nilsson

Richard Wilkinson och Kate Pickett är båda professorer i epidemiologi – specialister inom läran om sjukdomars förlopp och demografi – och den här gången tar de sig an vad de, och många andra, anser vara en utav de mest omfattande epidemierna av vår tid, nämligen den ökande psykiska ohälsan. Författarna har tidigare gett ut flera böcker på temat att ekonomisk ojämlikhet spelar en avgörande roll för många sociala och hälsorelaterade problem. Den mest välkända torde vara Jämlikhetsanden, som utkom på svenska 2010 och som rönte stor uppmärksamhet och uppskattning, såväl bland politiker som bland kulturjournalister (Wilkinson och Pickett 2010).​


Ur IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning

Kommunikation – Digert arbete som ger riklig belöning

Elisabeth Precht

”Det måste bli enklare för forskare att nå ut med sin forskning”, sa Sven Stafström, generaldirektör för Vetenskapsrådet när han deltog i den årliga konferensen Forum för forskningskommunikation i början av april 2019. En förhoppning som många före honom gett uttryck för men som svårligen låter sig förverkligas. Eller?


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 7, november, 2019

Hohlpenningar i centrala Tyskland

Roger Svensson

I denna artikel fortsätter analysen och klassificeringen av tyska hohlpenningar med fokus på centrala Tyskland. Av speciellt intresse är regionen Thüringen som präglade många olika typer med bokstäver på randen som namnger myntorten. Spår på randen visar dessutom att präglingstekniken för Thüringens hohlpenningar förändrades över tiden.


Quillette, October 7, 2019

The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity—A Review

Johan Wennström

A review of The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity by Douglas Murray, Bloomsbury, 280 pages (September, 2019).


Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, August 26, 2019

CEO Incentives Shown to Yield Positive Societal Benefits

Lars Oxelheim

The negative aspects of large CEO pay and the associated incentives have been a hot political issue in many countries. Our research identifies some positive aspects of CEO incentives in a broader economic/societal context that have been overlooked. In a five-year longitudinal study across major free-market nations in Asia, Europe, and the Americas, we find when a higher proportion of CEOs in a nation receive incentives, that nation’s GDP increases significantly in the following years, independent of the incentives monetary value.​


VoxEU.org, CEPR Policy Portal, August 12, 2019, and World Economic Forum, August 13, 2019

How Sweden Became More Entrepreneurial Than the US

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Recent studies document a 30-year decline in various measures of dynamism in the US, manifested in a decline in the share of young firms as well as their share of job creation. This column shows that this has not been the case in Sweden. Young firms have been more prominent in the Swedish business sector than in the US in recent decades, and policies to encourage entrepreneurship are key to this.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 5

Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson

Roger Svensson

Inspirerad har jag läst Fredrik Anderssons replik till min artikel om STRUT-utredningen i Ekonomisk Debatt nr 3 2019. Repliker inkommer alltför sällan till denna tidskrift och är därför ett välkommet inslag.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 4

Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon

Niclas Berggren och Lina Maria Ellegård

Nästan 30 år efter 1991 års skattereform talas det alltmer flitigt om behovetav en översyn av det svenska skattesystemet. En sådan är t o m inskriven i det nyligen träffade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet (Socialdemokraterna 2019).

Något som det talas mindre om är att det är 30 år sedan Ekonomisk Debatt hade ett temanummer om skattereformen (Hultkrantz och Ohlsson 1989). Det är alltså hög tid inte bara för en genomlysning av dagens skattesystem, utan också för ett temanummer om skatter.​


Kvartal, 21 maj, 2019

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd

Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner

Skillnaderna är för stora mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en gemensam flyktingpolitik – Sverige beviljade 192 gånger fler asylansökningar per tusen invånare än Portugal mellan 2006 och 2017. Att utjämna dessa klyftor skulle hota att slita isär unionen och rasera de historiska framgångar Europa uppnått med EU-projektet, varnar forskarna Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 4, maj, 2019

Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt

Roger Svensson

I denna artikel förklaras varför brakteater i form av hohlpenningar var praktiska som skiljemynt under senmedeltiden. Dessutom påbörjas en genomgång hur man särskiljer på hohlpenningar från olika regioner som fortsätter i kommande nummer av SNT.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 3

Verktygsbodens fångar

Niclas Berggren

Nationalekonomin tenderar att ha en dominerande metodologisk syn åt gången. Detta skiljer ämnet från flera andra samhällsvetenskaper, där ett antal metodologiska synsätt brukar omfattas av ett betydande antal utövare samtidigt.

Det fanns en tid – för inte så länge sedan – då avancerad teori ansågs utgöra den bästa nationalekonomiska forskningen. Men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att arbeta med stora datamängder och att utföra avancerade ekonometriska tester, vilket har lett till en kraftig uppvärdering av empirisk forskning (Hamermesh 2013).


VoxEU.org, CEPR Policy Portal, April 9, 2019

Credit Ratings and Structured Finance

Jens Josephson och Joel Shapiro

The poor performance of credit ratings of structured finance products in the financial crisis has prompted investigation into the role of credit rating agencies. This column discusses the incidence of rating inflation when such an agency both designs and rates securities, highlighting the role of demand from investors that face rating constraints, such as banks, pension funds, or insurance companies. It finds that ratings are accurate when these constraints are very tight or very lax, but inflated otherwise.


Quillette, Mars 27, 2019

The Exhaustion of Hedgehog Morality

Johan Wennström

This analysis suggests that, as in the 1930s and the Second World War, liberalism today is being confronted by “authoritarianism.” In response, the analysis counsels, liberals should either renew their appeal to voters by persuasively restating their intellectual foundations and historical accomplishments or promote a more muscular version of their creed.


Sans, nr 1, 2019

En bättre skola kräver ny kunskapssyn

Inger Enkvist och Magnus Henrekson

De skolreformer som har genomförts på senare årtionden avspeglar åsikten att det är inlärningsprocessen som är det viktiga, inte resultatet.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 2

Recension: Mikael Holmqvist: Handels –​ maktelitens skola

Erik Lindqvist

Det hör inte till vanligheterna att det publiceras böcker om det svenska utbildningsväsendet som når bokhandlarnas hyllor. Handels – maktelitens skola är dock en sådan bok, trots – eller kanske tack vare – att den behandlar en enda utbildningsinstitution: Handelshögskolan i Stockholm. Författaren, Mikael Holmqvist, är docent i sociologi och professor i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Liksom Holmqvists tidigare bok Djursholm – Sveriges ledarsamhälle (Holmqvist 2015) ämnar Maktelitens skola granska hur makteliter uppstår och vidmakthålls. Boken är visserligen skriven för en bredare allmänhet, men Holmqvist är tydlig med att han ser den som en vetenskaplig studie. Underlag för boken är främst olika skriftliga källor och intervjuer med nuvarande och tidigare studenter och personal vid Handelshögskolan. Boken har blivit uppmärksammad i svensk press med mestadels bra recensioner.​

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se