Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2019

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 7, november, 2019

Hohlpenningar i centrala Tyskland

Roger Svensson

I denna artikel fortsätter analysen och klassificeringen av tyska hohlpenningar med fokus på centrala Tyskland. Av speciellt intresse är regionen Thüringen som präglade många olika typer med bokstäver på randen som namnger myntorten. Spår på randen visar dessutom att präglingstekniken för Thüringens hohlpenningar förändrades över tiden.


Quillette, October 7, 2019

The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity—A Review

Johan Wennström

A review of The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity by Douglas Murray, Bloomsbury, 280 pages (September, 2019).


VoxEU.org, CEPR Policy Portal, August 12, 2019, and World Economic Forum, August 13, 2019

How Sweden Became More Entrepreneurial Than the US

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Recent studies document a 30-year decline in various measures of dynamism in the US, manifested in a decline in the share of young firms as well as their share of job creation. This column shows that this has not been the case in Sweden. Young firms have been more prominent in the Swedish business sector than in the US in recent decades, and policies to encourage entrepreneurship are key to this.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 5

Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson

Roger Svensson

Inspirerad har jag läst Fredrik Anderssons replik till min artikel om STRUTutredningen i Ekonomisk Debatt nr 3 2019 (Andersson 2019; Svensson 2019). Repliker inkommer alltför sällan till denna tidskrift och är därför ett välkommet inslag.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 4

Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon

Niclas Berggren och Lina Maria Ellegård

Nästan 30 år efter 1991 års skattereform talas det alltmer flitigt om behovetav en översyn av det svenska skattesystemet. En sådan är t o m inskriven i det nyligen träffade januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet (Socialdemokraterna 2019).

Något som det talas mindre om är att det är 30 år sedan Ekonomisk Debatt hade ett temanummer om skattereformen (Hultkrantz och Ohlsson 1989). Det är alltså hög tid inte bara för en genomlysning av dagens skattesystem, utan också för ett temanummer om skatter.​


Kvartal, 21 maj, 2019

Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd

Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner

Skillnaderna är för stora mellan EU-länderna för att de ska kunna ha en gemensam flyktingpolitik – Sverige beviljade 192 gånger fler asylansökningar per tusen invånare än Portugal mellan 2006 och 2017. Att utjämna dessa klyftor skulle hota att slita isär unionen och rasera de historiska framgångar Europa uppnått med EU-projektet, varnar forskarna Magnus Henrekson, Tino Sanandaji och Özge Öner.


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 4, maj, 2019

Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt

Roger Svensson

I denna artikel förklaras varför brakteater i form av hohlpenningar var praktiska som skiljemynt under senmedeltiden. Dessutom påbörjas en genomgång hur man särskiljer på hohlpenningar från olika regioner som fortsätter i kommande nummer av SNT.


Ekonomisk Debatt, årg. 47, nr 3

Verktygsbodens fångar

Niclas Berggren

Nationalekonomin tenderar att ha en dominerande metodologisk syn åt gången. Detta skiljer ämnet från flera andra samhällsvetenskaper, där ett antal metodologiska synsätt brukar omfattas av ett betydande antal utövare samtidigt.

Det fanns en tid – för inte så länge sedan – då avancerad teori ansågs utgöra den bästa nationalekonomiska forskningen. Men den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att arbeta med stora datamängder och att utföra avancerade ekonometriska tester, vilket har lett till en kraftig uppvärdering av empirisk forskning (Hamermesh 2013).


VoxEU.org, CEPR Policy Portal, April 9, 2019

Credit Ratings and Structured Finance

Jens Josephson och Joel Shapiro

The poor performance of credit ratings of structured finance products in the financial crisis has prompted investigation into the role of credit rating agencies. This column discusses the incidence of rating inflation when such an agency both designs and rates securities, highlighting the role of demand from investors that face rating constraints, such as banks, pension funds, or insurance companies. It finds that ratings are accurate when these constraints are very tight or very lax, but inflated otherwise.


Quillette, Mars 27, 2019

The Exhaustion of Hedgehog Morality

Johan Wennström

This analysis suggests that, as in the 1930s and the Second World War, liberalism today is being confronted by “authoritarianism.” In response, the analysis counsels, liberals should either renew their appeal to voters by persuasively restating their intellectual foundations and historical accomplishments or promote a more muscular version of their creed.


Sans, nr 1, 2019

En bättre skola kräver ny kunskapssyn

Inger Enkvist och Magnus Henrekson

De skolreformer som har genomförts på senare årtionden avspeglar åsikten att det är inlärningsprocessen som är det viktiga, inte resultatet.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se