Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2019

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Sans, nr 1, 2019

En bättre skola kräver ny kunskapssyn

Inger Enkvist och Magnus Henrekson

De skolreformer som har genomförts på senare årtionden avspeglar åsikten att det är inlärningsprocessen som är det viktiga, inte resultatet.

Aktuell forskare

Thomas Tangerås

Ämnesområde: elmarknad, politisk ekonomi och telekom.
 

Några av de frågor Thomas Tangerås försöker besvara i sin forskning:

  • Vilken betydelse har elnäten för elförsörjningen?
  • Vilken roll spelar politiken för marknaderna?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se