2019

Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson

Inspirerad har jag läst Fredrik Anderssons replik till min artikel om STRUTutredningen i Ekonomisk Debatt nr 3 2019 (Andersson 2019; Svensson 2019). Repliker inkommer alltför sällan till denna tidskrift och är därför ett välkommet inslag.


Referens:

Svensson, Roger (2019), "Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson". Ekonomisk Debatt, 47(5), 56-58.

Roger Svensson

Kontakt

Tel: 08 665 4549
Mobil: 070 491 0166
roger.svensson@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se