2019

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Berggren, Niclas (2019), "Inte entydigt bra med 'rättvis handel'". Ekonomisk Debatt 47(8), 3–4.

Berggren, Niclas (2019), "Verktygsbodens fångar". Ekonomisk Debatt 47(3), 3–4.

Berggren, Niclas och Lina Maria Ellegård (2019), "Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon". Ekonomisk Debatt 47(4), 3–5.

Enkvist, Inger och Magnus Henrekson (2019), "En bättre skola kräver ny kunskapssyn". Sans, nr 1, 80-86.

Henrekson, Magnus och Johan Wennström (2018), "Därför kan vi inte längre lita på Pisa". Kvartal, 17 december.

Henrekson, Magnus, Tino Sanandaji och Özge Öner (2019), "Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd". Kvartal, 21 maj.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2019), "How Sweden Became More Entrepreneurial Than the US". VoxEU, CEPR Policy Portal, 12 augusti.

Josephson, Jens och Joel Shapiro (2019), "Credit Ratings and Structured Finance". VoxEU, CEPR Policy Portal, 9 april.

Lindqvist, Erik (2019), "Recension: Mikael Holmqvist: Handels – maktelitens skola". Ekonomisk Debatt, 47(2), 81–84.

Nilsson, Therese (2019), "Recension: Richard Wilkinson och Kate Pickett: Den inre ojämlikheten –​ hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande". Ekonomisk Debatt 47(8), 76–79.

Precht, Elisabeth (2019), "Kommunikation – Digert arbete som ger riklig belöning". I Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning (s. 91–110). Stockholm: Ekerlids Förlag.

Svensson, Roger (2019), "Fler ärkebiskopliga brakteater från sent 1100-tal". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, 190–191.

Svensson, Roger (2019), "Hohlpenningar i centrala Tyskland". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 7, 152–158.

Svensson, Roger (2019), "Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 4, 152–158.

Svensson, Roger (2019), "Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson". Ekonomisk Debatt 47(5), 56-58.

Wennström, Johan (2019), "The Exhaustion of Hedgehog Morality". Quillette, 27 mars.

Wennström, Johan (2019), "The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity—A Review". Quillette, 7 oktober.

Aktuell forskare

Niclas Berggren docent, programchef

Ämnesområden:

Institutionell ekonomi, politisk ekonomi och politiskt beteende.

Några av de frågor Niclas Berggren försöker besvara i sin forskning:

- Hur påverkar sociala variabler (som tillit, tolerans och religion) ekonomins funktionssätt?

- Finns det ett samband mellan graden av marknadsekonomi och sociala variabler ( som tillit och tolerans)?

- Vilken roll spelar skönhet för politikers valframgångar?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se