2019

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Berggren, Niclas (2019), "Inte entydigt bra med 'rättvis handel'". Ekonomisk Debatt 47(8), 3–4.

Berggren, Niclas (2019), "Verktygsbodens fångar". Ekonomisk Debatt 47(3), 3–4.

Berggren, Niclas och Lina Maria Ellegård (2019), "Skatter i Sverige – i går, i dag, i morgon". Ekonomisk Debatt 47(4), 3–5.

Enkvist, Inger och Magnus Henrekson (2019), "En bättre skola kräver ny kunskapssyn". Sans, nr 1, 80-86.

Henrekson, Magnus och Johan Wennström (2019), "Därför kan vi inte längre lita på Pisa". Kvartal, 17 december.

Henrekson, Magnus, Tino Sanandaji och Özge Öner (2019), "Är en gemensam flyktingpolitik önskvärd". Kvartal, 21 maj.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2019), "How Sweden Became More Entrepreneurial Than the US". VoxEU, CEPR Policy Portal, 12 augusti.

Josephson, Jens och Joel Shapiro (2019), "Credit Ratings and Structured Finance". VoxEU, CEPR Policy Portal, 9 april. 

Lazarczyk, Ewa och and Chloé Le Coq (2019),"Information Disclosure Rules and Auction Mechanism: How Much Information on Electricity Auctions?". IAEE Energy Forum, Third Quarter. 

Lazarczyk, Ewa och Lisa Ryan (2019), "Transition to a Capacity Auction: a Case Study of Ireland". IAEE Energy Forum. Third Quarter.

Lindqvist, Erik (2019), "Recension: Mikael Holmqvist: Handels – maktelitens skola". Ekonomisk Debatt, 47(2), 81–84.

Nilsson, Therese (2019), "Recension: Richard Wilkinson och Kate Pickett: Den inre ojämlikheten – hur mer jämlika samhällen minskar stress, förbättrar hälsan och ökar allas välbefinnande". Ekonomisk Debatt 47(8), 76–79.

Oxelheim, Lars (2019), "CEO Incentives Shown to Yield Positive Societal Benefits". Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation, 26 augusti.

Precht, Elisabeth (2019), "Kommunikation – Digert arbete som ger riklig belöning". Sid. 91–110 I Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Svensson, Roger (2019), "Fler ärkebiskopliga brakteater från sent 1100-tal". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, 190–191.

Svensson, Roger (2019), "Hohlpenningar i centrala Tyskland". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 7, 152–158.

Svensson, Roger (2019), "Hohlpenningar – senmedeltidens skiljemynt". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 4, 80–85.

Svensson, Roger (2019), "Konkurrens ger både ökad dynamik och autonomi för universiteten och forskarna – slutreplik till Fredrik Andersson". Ekonomisk Debatt 47(5), 56–58.

Wennström, Johan (2019), "The Exhaustion of Hedgehog Morality". Quillette, 27 mars.

Wennström, Johan (2019), "The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity—A Review". Quillette, 7 oktober.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se