Populärvetenskap och recensioner

Populärvetenskap och recensioner 2020

I denna serie samlas bokrecensioner och populärvetenskapliga artiklar som ofta är av debattkaraktär. Majoriteten av artiklarna finns tillgängliga för nerladdning.


Executive summary. Europaperspektiv, 2020

The European Union and the Technology Shift

Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim

Without question, technological developments during the 2000s have changed society fundamentally. Much as earlier industrial revolutions redrew economic and political arrangements, the ongoing IT and digital revolutions have far-reaching repercussions for the structure of society. 


Axess, nr 2, 2020

Närhet spelar roll

Özge Öner

Özge Öner, IFN och University of Cambridge skriver om urbana privilegier i Axess: "En välmående urban elit måste engagera sig för dem som bor i små och sämre fungerande samhällen. Självcentreringen skapar distans och överlägsenhet mot de mindre priviligierade."


Liberal Debatt, nr 1, 2020

Kapitalismen och välfärdsstaten – tillsammans följs de åt

Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om marknadsekonomi, kapitalism och välfärdsstaten i senaste numret av Liberal Debatt: "Debatten om ekonomi mellan höger och vänster bygger ofta på en motsättning mellan å ena sidan kapitalism och marknadsekonomi och å andra sidan höga skatter och omfördelande välfärdsstat. Empiriskt sett är dock mönstret det motsatta: Länder med mer kapitalism och marknadsekonomi har i genomsnitt en större stat och högre skatter."


Quillette, Februari 7, 2020

Thatcher Warned Us to Go Slow on European Integration: Too Bad We Didn’t Listen

Johan Wennström

This November will mark 30 years since former British Prime Minister Margaret Thatcher left office. After she had narrowly failed to secure an outright win in a 1990 leadership contest triggered by a challenge from Michael Heseltine, her former defense secretary, the majority of Thatcher’s Conservative cabinet colleagues withdrew their support and forced her departure following what she described as “eleven-and-a-half wonderful years.”


Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 1, februari 2020

Recension: Lithuanian Counterstamps 1421–1481 on the Golden Horde's Silver

Roger Svensson

Storhertigdömet Litauen förde en aktiv expansionspolitik i Österled från 1350-talet och en bit in på 1400-talet. Under storhetstiden (1350‒1550) omfattade Litauen inte bara dagens Litauen utan även Vitryssland, västra delarna av Ukraina och delar av Polen och Ryssland och var Europas största stat till ytan. Nar storhertigen Vitovt (1392‒1430) avled, utbröt ett inbördeskrig som varade under cirka tio år. Vid Casimirs (1440-1492) tillträde som storhertig var det slut med inbördeskriget, men trots landets storlek förlorade Litauen delvis sin politiska status och storhertigarna blev utnämnda av kungadömet Polen.​

 


VoxEU, CEPR Policy Portal, 21 januari 2020

Seigniorage through Periodic Recoinage: When the Validity of Money Was Restricted in Time

Roger Svensson och Andreas Westermark

For almost 200 years, old coins were frequently declared invalid in large part of medieval Europe and had to be exchanged for new ones for an exchange fee. This column shows that frequent recoinage generates incomes for the minting authority when the tax level is low enough and the punishment for using invalid coins is high enough, and when there is a limited coin volume in circulation and also an exchange monopoly. The system is equivalent to the 20th-century idea known as the Gesell tax. 

Aktuell forskare

Lars Calmfors, professor

Ämnesområden: Arbetsmarknad, Makroekonomi

 

Några av de frågor Lars Calmfors  försöker besvara i sin forskning:

– Orsaker till arbetslöshet

– Hur påverkar lönebildningen sysselsättning och tillväxt?

– Hur fungerar EMU ?

– Hur kan olika institutionella arrangemang bidra till en lämplig finanspolitik?

 

IFN kalendarium

  • 15
    Apr

    CANCELLED

    Forskarseminarier

    Merih Sevilir Indiana University

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se