2020

Populärvetenskap och recensioner (alfabetisk referenslista)

 

Bakardjieva Engelbrekt, Antonina, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red. (2020), European Union and the Technology Shift. Executive summary. Europaperspektiv 2020. Stockholm: Santérus Förlag.

Berggren. Niclas (2020), I Daniel B. Klein: "What 21st-Century Works Will Merit a Close Reading in 2050?: First Tranche of Responses"Econ Journal Watch 17(2), 508–511.

Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2020), "Så bygger vi mer tolerans". Kvartal, 27 oktober. 

Bergh, Andreas (2020), "Kapitalismen och välfärdsstaten – tillsammans följs de åt". Liberal Debatt 2020(1), 11-15.

Björling, Ewa, Andreas Hatzigeorgiou, Magnus Lodefalk och Fredrik Sjöholm (2020), "COVID-19 and the Consequences for Free Trade". Global Policy Brief No. 3, Special theme COVID-19 and policy implications, 1 juni. 

Elinder, Mikael och Lina Maria Ellegård (2020). "Pandemins långa skuggor". Ekonomisk Debatt 48(8), 3–4.

Furland, Tommy och Magnus Henrekson (2020), "Rädda i grunden sunda företag under coronakrisen genom att staten agerar som ett avbrottsförsäkringsbolag". Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin #1. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Henrekson, Magnus (2020), "Belöna den goda makten". Axess, vol. 19, nr 7, 12–15.

Henrekson, Magnus (2020), "No Todo Emprendimiento es Productivo". Foro 4(5), 8–14.

Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2020). “Estimating Entrepreneurship: Do Current Metrics Work?”. Research Outreach, Issue 119, 138–141.

Horn, Henrik och André Sapir (2020), "Political Assessment of Possible Reactions of EU Main Trading Partners to EU Border Carbon Measures". Bruegel, 23 juni.

Möllerström, Johanna (2020), "Pandemin drar oss isär". Kvartal, 24 november.

Sjöholm, Fredrik (2020), "Globalisering under press i krisens spår". IVA Aktuellt, nr 3.

Sjöholm, Fredrik (2020). "Krisen i universitetsvärlden". Kvartal, 9 december.

Sjöholm, Fredrik (2020), "Timor-Leste’s Precarious Route to Development". East Asia Forum, September 19. 

Svensson, Roger (2020), "Digitaliseringens konsekvenser för myntauktioner". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 4, 85–88.

Svensson, Roger (2020), "Gesell-pengar - ett kraftfullt penningpolitiskt instrument som stimulerar privat konsumtion". Idéer för ekonomisk återhämtning efter pandemin #2. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Svensson, Roger (2020), "Recension: Dzmitry Huletski och Slavomir Liszewski: Lithuanian Counterstamps 1421–1481 on the Golden Horde's Silver". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 1 (februari), s. 19.

Svensson, Roger (2020), "Wirtschaftliche Erholung durch Gesell-Geld". Fairconomy, nr 2(juni), s. 3.

Svensson, Roger och Andreas Westermark (2020), "Seigniorage through Periodic Recoinage: When the Validity of Money Was Restricted in Time". VoxEU, CEPR Policy Portal, 21 januari.

Svensson, Roger och Andreas Westermark (2020), "Strategier för effektiva myntindragningar". Svensk Numismatisk Tidskrift, nr 8, 177–180.

Wennström, Johan (2020), "Gör ingen skada". Essä, nr 5, 24–29.

Wennström, Johan (2020), "Reagans arv angrips från höger". Respons, nr 5.

Wennström, Johan (2020), "Thatcher Warned Us to Go Slow on European Integration: Too Bad We Didn’t Listen". Quillette, 7 februari.

Öner, Özge (2020), "Närhet spelar roll". Axess, nr 2.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

 • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
 • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
 • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

 • 10
  Mars

  TBA

  Forskarseminarier

  Julius Andersson Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se