Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Lärdomar av en jubilar

Populärvetenskap
Referens
Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2013). ”Lärdomar av en jubilar”. Ekonomisk Debatt 41(4), 3–4.

Författare
Niclas Berggren, Therese Nilsson

I början av 1990-talet hade Sverige drabbats av en djup ekonomisk kris. Utöver omedelbara åtgärder tillsatte regeringen Bildt en kommission som fick till uppdrag att fundera på reformer för att förbättra den svenska ekonomins funktionssätt. I mars 1993 presenterade Ekonomikommissionen sitt betänkande Nya villkor för ekonomi och politik (SOU 1993:16) för finansminister Anne Wibble. Det mer populära namnet var Lindbeck-
kommissionen, då den leddes av Assar Lindbeck.