Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Sex reflexioner om ojämlikhet

Populärvetenskap
Referens
Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2014). ”Sex reflexioner om ojämlikhet”. Ekonomisk Debatt 42(7), 3–5.

Författare
Niclas Berggren, Therese Nilsson

Det är sällan en nationalekonom skriver en bästsäljare – men den bedriften har Thomas Piketty lyckats med. Genom Capital in the Twenty-First Century (Piketty 2014) har ekonomisk ojämlikhet kommit att stå i centrum för den politiska debatten i många länder under den senaste tiden. Den näst intill dominerande synen i denna diskussion är att ojämlikhet är något dåligt som ska bekämpas med ekonomisk-politiska medel. Den hållningen är dock var[1]ken självklar eller oproblematisk. Vi presenterar här sex tankar – utan större systematik och utan inbördes rangordning men med, som vi ser det, något slags poäng – som vi hoppas kan stimulera till vidare och fördjupad debatt.