Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Ekonomisk Debatt

Genmäle till Pihl och Winton

Populärvetenskap
Referens
Edvinsson, Rodney, Klas Fregert, Tor Jacobson och Daniel Waldenström (2018). ”Genmäle till Pihl och Winton”. Ekonomisk Debatt 46(7), 55–57.

Författare
Rodney Edvinsson, Klas Fregert, Tor Jacobson, Daniel Waldenström

I samband med Riksbankens 350-årsjublieum år 2018 sammanställdes en antologi med nyskrivna översikter av tolv av världens största och äldsta centralbanker (Edvinsson m fl 2018). Kapitlen skrevs av internationellt framstående ekonomhistoriker och nationalekonomer, och bidragen granskades av andra forskare för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten.

Antologins bidrag är unikt i den historiska och ekonomiska litteraturen om centralbankers historia.​ Den sammanför och jämför flera bankers parallella utveckling i en och samma volym, och för ett par av bankerna är detta den allra första gången de får sin historia beskriven (centralbanken i Kina och ECB).

Två svenska historiker, Christopher Pihl och Patrik Winton, publicerar en kritisk kommentar av boken i förra numret av Ekonomisk Debatt (Pihl och Winton 2018).

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se