Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Kvartal

Så bygger vi mer tolerans

Populärvetenskap
Referens
Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2020). ”Så bygger vi mer tolerans”. Kvartal, 27 oktober.

Författare
Niclas Berggren, Therese Nilsson

Det mångkulturella samhället rymmer utmaningar. Tolerans är en viktig social attityd för att minska konflikter. Rättsstaten förmår stimulera tolerans, liksom ett stabilt penningväsende. Globalisering gynnar en vilja att lära barn tolerans, men ökad frihet för handel och finansiella transaktioner kan förstärka antisemitism. Den liberala demokratin, med rättsstat och marknadsekonomi, rymmer i sig mekanismer som verkar för harmoni i samlevnaden människor emellan.