Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Liberal Debatt

Kapitalismen och välfärdsstaten – tillsammans följs de åt

Populärvetenskap
Referens
Bergh, Andreas (2020). ”Kapitalismen och välfärdsstaten – tillsammans följs de åt”. Liberal Debatt (1), 11–15.

Författare
Andreas Bergh

Andreas Bergh, IFN och Lunds universitet, skriver om marknadsekonomi, kapitalism och välfärdsstaten i senaste numret av Liberal Debatt: "Debatten om ekonomi mellan höger och vänster bygger ofta på en motsättning mellan å ena sidan kapitalism och marknadsekonomi och å andra sidan höga skatter och omfördelande välfärdsstat. Empiriskt sett är dock mönstret det motsatta: Länder med mer kapitalism och marknadsekonomi har i genomsnitt en större stat och högre skatter."