2011

Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia

Särtryck nr 2011:11

Författare: Robert E. Lipsey och Fredrik SjöholmÅr: 2011 Publikation: Bulletin of Indonesian Economic Studies Årgång (nr): 47 (1) Sidor: 35–63
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Foreign direct investment (FDI) has been important in the growth and global integration of developing economies. Both Northeast and Southeast Asia, especially the latter, have been part of this development, with increasing inflows of FDI and greater foreign participation in local economies. However, Indonesia has been an outlier within the region. Inflows of FDI have been lower to Indonesia than to other countries, especially in manufacturing, and they have been lower than could be expected from Indonesia’s size, population and other country characteristics. We show that the inflows that have occurred have benefited Indonesia, and use the East Asian experience to identify measures that are likely to increase these flows. A relatively poor business environment, inefficient government institutions, low levels of education and poor infrastructure all seem to be important explanations for the low inflows of FDI to Indonesia.


Referens:
Lipsey, Robert E. och Fredrik Sjöholm (2011), "Foreign Direct Investment and Growth in East Asia: Lessons for Indonesia". Bulletin of Indonesian Economic Studies 47(1), 35–63.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se