2011

Patronage and Elections in U.S. States

Särtryck nr 2011:27

Författare: Olle Folke, Shigeo Hirano och James M. Snyder Jr.År: 2011 Publikation: American Political Science Review Årgång (nr): 105 (3) Sidor: 567–585
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Does control of patronage jobs significantly increase a political party’s chances of winning elections in U.S. states? We employ a differences-in-differences design, exploiting the considerable variation in the dates that different states adopted civil service reforms. Our evidence suggests that political parties in U.S. states were able to use state-level patronage to increase the probability of maintaining control of state legislatures and statewide elective offices. We also find that an “entrenched” party, in power for a longer time, can use patronage more effectively. We consider several alternative hypotheses that might plausibly account for the patterns in the data, but find no evidence to support them.


Referens:
Folke, Olle, Shigeo Hirano och James M. Snyder Jr. (2011), "Patronage and Elections in U.S. States". American Political Science Review 105(3), 567–585.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se