2011

Endogenous Growth Through Knowledge Spillovers in Entrepreneurship: An Empirical Test

Särtryck nr 2011:30

Författare: Frédéric Delmar, Karl Wennberg och Karin HellerstedtÅr: 2011 Publikation: Strategic Entrepreneurship Journal Årgång (nr): 5 (3) Sidor: 199–226
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Endogenous growth theory suggests that technological knowledge stimulates growth, yet the micro-foundations of this process remain obscure. Knowledge spillover theory posits that growth is contingent on the technology dependence of industries, forming the landscape for entrepreneurs to launch and grow ventures. We investigate these theoretical contingencies with two research questions using comprehensive employee-employer data documenting the science and technology labor force in Sweden. First, do industries with a greater need for new technology-based entrepreneurship grow disproportionately faster than other industries? Second, are the knowledge spillover effects fostering the growth of new technology-based firms contingent on certain industry structures?


Referens:
Delmar, Frédéric, Karl Wennberg och Karin Hellerstedt (2011), "Endogenous Growth Through Knowledge Spillovers in Entrepreneurship: An Empirical Test". Strategic Entrepreneurship Journal 5(3), 199–226.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se