2011

Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?

Särtryck nr 2011:40

Författare: Edquist, HaraldÅr: 2011 Publikation: Review of Income and Wealth Årgång (nr): 57 (4) Sidor: 658–682
Artikeln online (behörighet kan krävas)


In the early 1990s the Swedish economy experienced a severe economic and financial crisis which resulted in a substantial GDP decrease. Even though the crisis was not a complete surprise for many economists, almost no one expected that the Swedish economy would be prospering with booming productivity growth only a few years later. Economists have presented three explanations for the fast recovery and productivity growth in 1995–2006: market reforms, crisis recovery, and the impact of ICT. This paper offers an alternative view, emphasizing instead firms’ substantial investment in intangible assets such as R&D, design, and advertising. Based on the growth accounting framework, intangible capital accounted for more than 30 percent of the labor productivity growth in the Swedish business sector from 1995 to 2006. Thus, Swedish TFP growth, one of the highest among OECD countries, is reduced substantially when investment in intangibles is included in the growth accounting analysis.


Referens:
(2011), "Can Investment in Intangibles Explain the Swedish Productivity Boom in the 1990s?". Review of Income and Wealth 57(4), 658–682.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se