2011

Ethnic Identity and Labour Market Outcomes of Immigrants in Europe

Särtryck nr 2011:6

Författare: Alberto Bisin, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves ZenouÅr: 2011 Publikation: Economic Policy Årgång (nr): 26 (65) Sidor: 57–92
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We study the relationship between ethnic identity and labour market outcomes of non-EU immigrants in Europe. Using the European Social Survey, we find that there is a penalty to be paid for immigrants with a strong identity. Being a first generation immigrant leads to a penalty of about 17% while secondgeneration immigrants have a probability of being employed that is not statistically different from that of natives. However, when they have a strong identity, second-generation immigrants have a lower chance of finding a job than natives. Our analysis also reveals that the relationship between ethnic identity and employment prospects may depend on the type of integration and labour market policies implemented in the country where the immigrant lives. More flexible labour markets help immigrants to access the labour market but do not protect those who have a strong ethnic identity.


Referens:
Bisin, Alberto, Eleonora Patacchini, Thierry Verdier och Yves Zenou (2011), "Ethnic Identity and Labour Market Outcomes of Immigrants in Europe". Economic Policy 26(65), 57–92.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se