2012

Gender and Work Compensation in China's Industrial Sector

Särtryck nr 2012:16

Författare: Johanna RickneÅr: 2012 Publikation: Review of Income and Wealth Årgång (nr): 58 (2) Sidor: 307–329
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


The gender gap in earnings is analyzed using data for 250,000 Chinese industrial firms in 2004. The skill-weighted gender wage is estimated to be 12 percent and stems entirely from the female wage disadvantage among employees with below college education. Firms’ payments to social insurance programs do not give further polarization of earnings, and descriptive statistics contradict the notion that women are segregated into sectors with low program participation rates. Narrower gender wage gaps are found in more labor intensive industries and in private domestic firms, suggesting that the market transition has not hurt the relative wages of female industrial workers. Finally, women’s earnings disadvantage is fully accounted for by smaller contributions to value added, suggesting that firms do not wage-discriminate against female employees.


Referens:
Rickne, Johanna (2012), "Gender and Work Compensation in China's Industrial Sector". Review of Income and Wealth 58(2), 307–329.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se