2012

Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis

Särtryck nr 2012:18

Författare: Nicholas Economides och Joacim TågÅr: 2012 Publikation: Information Economics and Policy Årgång (nr): 24 (2) Sidor: 91–104
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


We discuss network neutrality regulation of the Internet in the context of a two-sided market model. Platforms sell broadband Internet access services to residential consumers and may set fees to content and application providers on the Internet. When access is monopolized, cross-group externalities (network effects) can give a rationale for network neutrality regulation (requiring zero fees to content providers): there exist parameter ranges for which network neutrality regulation increases the total surplus compared to the fully private optimum at which the monopoly platform imposes positive fees on content providers. However, for other parameter values, network neutrality regulation can decrease total surplus. Extending the model to a duopoly of residential broadband ISPs, we again find parameter values such that network neutrality regulation increases total surplus suggesting that network neutrality regulation could be warranted even when some competition is present.


Referens:
Economides, Nicholas och Joacim Tåg (2012), "Network Neutrality on the Internet: A Two-sided Market Analysis". Information Economics and Policy 24(2), 91–104.

Joacim Tåg

Kontakt

Tel: 08 665 4524
joacim.tag@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se