2012

Cultural Transmission and Discrimination

Särtryck nr 2012:19

Författare: Maria Sáez-Martí och Yves ZenouÅr: 2012 Publikation: Journal of Urban Economics Årgång (nr): 72 (2-3) Sidor: 137–146
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Workers can have good or bad work habits. These traits are transmitted from one generation to the next through a learning and imitation process, which depends on parents’ investment in the trait and the social environment where children live. If a sufficiently high proportion of employers have taste-based prejudices against minority workers, we show that their prejudices are always self-fulfilled in steady state and minority workers end up having, on average, worse work habits than majority workers. This leads to a ghetto culture. Affirmative Action can improve the welfare of minorities whereas integration can be beneficial to minority workers but detrimental to workers from the majority group.


Referens:
Sáez-Martí, Maria och Yves Zenou (2012), "Cultural Transmission and Discrimination". Journal of Urban Economics 72(2-3), 137–146.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se