2012

Ethnic Networks and Employment Outcomes

Särtryck nr 2012:46

Författare: Eleonora Patacchini och Yves ZenouÅr: 2012 Publikation: Regional Science and Urban Economics Årgång (nr): 42 (6) Sidor: 938–949
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This paper explores the relationship between residential proximity of individuals from the same ethnic group and the probability of finding a job through social networks, relative to other search methods. Using individual-level data fromtheUK Labour Force survey and spatial statistics techniques,we find that (i) the higher is the percentage of a given ethnic group living nearby, the higher is the probability of finding a job through social contacts; (ii) this effect decays very rapidly with distance. The magnitude, statistical significance and spatial decay of such an effect differ depending on the ethnic group considered. We provide an interpretation of our findings using the network model of Calvó-Armengol and Jackson (2004).
 


Referens:
Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2012), "Ethnic Networks and Employment Outcomes ". Regional Science and Urban Economics 42(6), 938–949.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se