2012

Juvenile Delinquency and Conformism

Särtryck nr 2012:5

Författare: Eleonora Patacchini och Yves ZenouÅr: 2012 Publikation: Journal of Law, Economics, and Organization Årgång (nr): 28 (1) Sidor: 1–31
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This article studies whether conformism behavior affects individual outcomes in crime. We present a social network model of peer effects with ex ante heterogeneous agents and show how conformism and deterrence affect criminal activities. We then bring the model to the data by using a very detailed data set of adolescent friendship networks. A novel social network–based empirical strategy allows us to identify peer effects for different types of crimes. We find that conformity plays an important role for all crimes, especially for petty crimes. This suggests that, for juvenile crime, an effective policy should be measured not only by the possible crime reduction it implies but also by the group interactions it engenders.


Referens:
Patacchini, Eleonora och Yves Zenou (2012), "Juvenile Delinquency and Conformism". Journal of Law, Economics, and Organization 28(1), 1–31.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se