2013

Spatial versus Social Mismatch

Särtryck nr 2013:12

Författare: Yves ZenouÅr: 2013 Publikation: Journal of Urban Economics Årgång (nr): 74 Sidor: 113–132
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The aim of this paper is to provide a new mechanism based on social interactions, explaining why distance to jobs can have a negative impact on workers’ labor-market outcomes, especially ethnic minorities. Building on Granovetter’s idea that weak ties are superior to strong ties for providing support in getting a job, we develop a model in which workers who live far away from jobs choose to have less connections to weak ties. Because of the lack of good public transportation in the US, it is costly (both in terms of time and money) to commute to business centers to meet other types of people who can provide other source of information about jobs. If distant minority workers mainly rely on their strong ties, who are more likely to be unemployed, there is then little chance for them of escaping unemployment. It is therefore the separation in both the social and physical space that prevents ethnic minorities from finding a job.


Referens:
Zenou, Yves (2013), "Spatial versus Social Mismatch". Journal of Urban Economics 74(), 113–132.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se