2013

International Migration, Imperfect Information, and Brain Drain

Särtryck nr 2013:13

Författare: Vianney Dequiedt och Yves ZenouÅr: 2013 Publikation: Journal of Development Economics Årgång (nr): 101 Sidor: 117–132
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We consider a model of international migration where skills of workers are imperfectly observed by firms in the host country and where information asymmetries are more severe for immigrants than for natives. Because of imperfect information, firms statistically discriminate high-skilled migrants by paying them at their expected productivity. The decision of whether to migrate or not depends on the proportion of high-skilled workers among the migrants. The migration game exhibits strategic complementarities, which, because of standard coordination problems, lead to multiple equilibria. We characterize them and examine how international migration affects the income of individuals in sending and receiving countries, and of migrants themselves.We also analyze under which conditions there is positive or negative self-selection of migrants.


Referens:
Dequiedt, Vianney och Yves Zenou (2013), "International Migration, Imperfect Information, and Brain Drain". Journal of Development Economics 101(), 117–132.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se