2013

Political Preferences and Public Sector Outsourcing

Särtryck nr 2013:24

Författare: Mikael Elinder och Henrik JordahlÅr: 2013 Publikation: European Journal of Political Economy Årgång (nr): 30 (June) Sidor: 43–57
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Given the intensive and ideologically charged debate over the use of private contractors for publicly funded services, it is somewhat surprising that many social scientists have preferred to explain government outsourcing by the pursuit of economic efficiency. Starting out from different theories, we investigate political explanations of government outsourcing using a Swedish data set in which outsourcing varies between municipalities and over time, as well as between services. Our identification strategy focuses on two services with similar contracting problems and local market conditions: preschools and primary schools. We study a period in which Swedish municipalities had full discretion in the provision of preschools, while their influence on the private provision of primary education was limited by a national voucher system. The comparison of preschools with primary schools in a difference-in-differences model suggests that the political color of the ruling majority influences outsourcing, which is consistent with the Citizen Candidate model of representative democracy.


Referens:
Elinder, Mikael och Henrik Jordahl (2013), "Political Preferences and Public Sector Outsourcing". European Journal of Political Economy 30(June), 43–57.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Mikael Elinder

Kontakt

Tel: 018 471 1565
Mobil: 0707 690976
mikael.elinder@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se