2013

A Reexamination of Renewable Electricity Policy in Sweden

Särtryck nr 2013:27

Författare: Sven-Olof Fridolfsson och Thomas TangeråsÅr: 2013 Publikation: Energy Policy Årgång (nr): 58 (July) Sidor: 57–63
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Green certificates are the main instrument for promoting renewable electricity (RES-E) in Sweden. But certificates cover only a limited share of total RES-E production. Under partial coverage, crowding out may arise whereby costly new RES-E replaces inexpensive old RES-E. Granting certificates to all of RES-E production improves efficiency, but leaves windfall rent to otherwise profitable facilities. We also analyze transaction costs in the permit process for new RES-E in Sweden. Municipalities veto socially desirable projects because of asymmetrically distributed investment costs and benefits. We propose market-based permit fees rather than limited veto rights as a solution to this NIMBY problem.


Referens:
Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2013), "A Reexamination of Renewable Electricity Policy in Sweden". Energy Policy 58(July), 57–63.

Thomas Tangerås

Kontakt

Tel: 08 665 4526
Mobil: 070 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se