2013

Elections and Reform: The Adoption of Civil Service Systems in the U.S. States

Särtryck nr 2013:32

Författare: Michael M. Ting, James M. Snyder, Jr, Shigeo Hirano och Olle FolkeÅr: 2013 Publikation: Journal of Theoretical Politics Årgång (nr): 25 (3) Sidor: 363–387
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Most government bureaucracies in developed countries use civil service systems. What accounts for their adoption? We develop and test a model of bureaucratic reforms under repeated partisan competition. In the model, two political parties composed of overlapping generations of candidates compete for office. Under a spoils system, an incumbent politician can either continue to “politicize” the bureaucracy, which allows her to direct benefits to voters in a way that will increase her electoral prospects, or she can “insulate” the bureaucracy, which prevents all future winners from using the bureaucracy for electoral advantage. Our main result is that politicization persists when incumbents expect to win, and insulation takes place when they expect to lose. We test this hypothesis using data from the adoption of civil service reforms across the U.S. states. The predictions of the model are consistent with the empirical patterns leading up to the implementation of the general civil service reforms. Using both state and city level data, we observe an increase in partisan competition prior to the reforms.


Referens:
Ting, Michael M., James M. Snyder, Jr, Shigeo Hirano och Olle Folke (2013), "Elections and Reform: The Adoption of Civil Service Systems in the U.S. States". Journal of Theoretical Politics 25(3), 363–387.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se