2013

Elections and Reform: The Adoption of Civil Service Systems in the U.S. States

Särtryck nr 2013:32

Författare: Michael M. Ting, James M. Snyder, Jr, Shigeo Hirano och Olle FolkeÅr: 2013 Publikation: Journal of Theoretical Politics Årgång (nr): 25 (3) Sidor: 363–387
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Most government bureaucracies in developed countries use civil service systems. What accounts for their adoption? We develop and test a model of bureaucratic reforms under repeated partisan competition. In the model, two political parties composed of overlapping generations of candidates compete for office. Under a spoils system, an incumbent politician can either continue to “politicize” the bureaucracy, which allows her to direct benefits to voters in a way that will increase her electoral prospects, or she can “insulate” the bureaucracy, which prevents all future winners from using the bureaucracy for electoral advantage. Our main result is that politicization persists when incumbents expect to win, and insulation takes place when they expect to lose. We test this hypothesis using data from the adoption of civil service reforms across the U.S. states. The predictions of the model are consistent with the empirical patterns leading up to the implementation of the general civil service reforms. Using both state and city level data, we observe an increase in partisan competition prior to the reforms.


Referens:
Ting, Michael M., James M. Snyder, Jr, Shigeo Hirano och Olle Folke (2013), "Elections and Reform: The Adoption of Civil Service Systems in the U.S. States". Journal of Theoretical Politics 25(3), 363–387.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se