2013

Foreign Firms and Indigenous Technology Development in the People’s Republic of China

Särtryck nr 2013:33

Författare: Fredrik Sjöholm och Nannan LundinÅr: 2013 Publikation: Asian Development Review Årgång (nr): 30 (2) Sidor: 49–75

Foreign Firms and Indigenous Technology Development in the People’s Republic of China Fredrik Sjöholm och Nannan Lundin


The People’s Republic of China (PRC) is currently promoting indigenous technology development through support of Chinese firms and, arguably, by restricting operations of foreign multinational firms. This policy seems to overlook the impact of foreign firms on technology development in local firms. For instance, technology might leak out to local firms though spillovers. Moreover, competition from foreign firms might force local firms to engage in technology development. We examine the impact of foreign direct investment (FDI) on technology development in the PRC. We start by surveying a large and growing literature on FDI and spillovers in the country. Most previous studies find evidence of positive spillovers. We then continue to examine the effect of FDI on competition in the Chinese manufacturing sector and the effect of competition on firms’ research and development (R&D). Our analysis is conducted on a large dataset including all large- and medium-sized Chinese firms over the period 1998–2004. Our results show that FDI increases competition but there are no strong indications of competition affecting investments in R&D.


Referens:
Sjöholm, Fredrik och Nannan Lundin (2013), "Foreign Firms and Indigenous Technology Development in the People’s Republic of China". Asian Development Review 30(2), 49–75.

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 046 222 74 26
fredrik.sjoholm@nek.l...

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se