2013

A Continuous Model of Income Insurance

Särtryck nr 2013:45

Författare: Assar Lindbeck och Mats PerssonÅr: 2013 Publikation: International Tax and Public Finance Årgång (nr): 20 (6) Sidor: 938–960
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


In this paper we treat an individual’s health as a continuous variable, in contrast to the traditional literature on income insurance, where it is assumed that the individual is either able or unable to work. A continuous treatment of an individual’s health sheds new light on the role of income insurance and makes it possible to capture a number of real-world phenomena that are not easily captured in the traditional, dichotomous models. In particular, we show that moral hazard is not necessarily outright fraud, but a gradual adjustment of the willingness to work, depending on preferences and the conditions stated in the insurance contract. Further, the model can easily encompass phenomena such as administrative rejection of claims, and it clarifies the conditions for the desirability of insurance in the first place.


Referens:
Lindbeck, Assar och Mats Persson (2013), "A Continuous Model of Income Insurance". International Tax and Public Finance 20(6), 938–960.

Assar Lindbeck

Kontakt

Tel: 08 665 4558
assar.lindbeck@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se