2013

The Short- and Long-term Effects of School Choice on Student Outcomes – Evidence from a School Choice Reform in Sweden

Särtryck nr 2013:49

Författare: Verena Wondratschek, Karin Edmark och Markus FrölichÅr: 2013 Publikation: Annals of Economics and Statistics Årgång (nr): 111/112 (July/December) Sidor: 71–101
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


This paper evaluates the effects of a major Swedish school choice reform. The reform in 1992 increased school choice and competition among public schools and led to a large-scale introduction of publicly funded private schools. We estimate the effects of school choice and competition, using precise geographical information on the locations of school buildings and children’s homes for the entire Swedish population, for several cohorts affected at different stages in their educational career. We can measure the long-term effects up to age 25. We find that increased school choice had very small but positive effects on marks at the end of compulsory schooling, but virtually zero effects on longer term outcomes such as university education, employment, criminal activity and health.


Referens:
Wondratschek, Verena, Karin Edmark och Markus Frölich (2013), "The Short- and Long-term Effects of School Choice on Student Outcomes – Evidence from a School Choice Reform in Sweden". Annals of Economics and Statistics 111/112(July/December), 71–101.

Karin Edmark

Kontakt

Mobil: 073 399 0592
karin.edmark@sofi.su.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se