2013

University Entrepreneurship and Professor Privilege

Särtryck nr 2013:8

Författare: Erika Färnstrand Damsgaard och Marie C. ThursbyÅr: 2013 Publikation: Industrial and Corporate Change Årgång (nr): 22 (1) Sidor: 183–218
Preliminär version

University Entrepreneurship and Professor Privilege Erika Färnstrand Damsgaard och Marie C. Thursby


This article analyzes how institutional differences affect university entrepreneurship. We focus on ownership of faculty inventions, and compare two institutional regimes, the United States and Sweden. In the United States, the Bayh–Dole Act gives universities the right to own inventions from publicly funded research, whereas in Sweden, the professor privilege gives the university faculty this right. We develop a theoretical model and examine the effects of institutional differences on modes of commercialization, entrepreneurship or licenses to established firms, as well as on probabilities of successful commercialization. We find that the US system is less conducive to entrepreneurship than the Swedish system if established firms have some advantage over faculty startups, and that, on average, the probability of successful commercialization is somewhat higher in the United States. We also use the model to perform four policy experiments, as suggested by recent policy debates in both countries.
 


Referens:
Färnstrand Damsgaard, Erika och Marie C. Thursby (2013), "University Entrepreneurship and Professor Privilege ". Industrial and Corporate Change 22(1), 183–218.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se