2014

Labor Differentiation and Agglomeration in General Equilibrium

Särtryck nr 2014:6

Författare: Marcus Berliant och Yves ZenouÅr: 2014 Publikation: International Regional Science Review Årgång (nr): 37 (1) Sidor: 36–65
Artikeln online (behörighet kan krävas)


The aim of this article is to explore the structure of cities as a function of labor differentiation, gains to trade, a fixed cost for constructing the transportation network, a variable cost of commodity transport, and the commuting costs of consumers. Firms use different types of labor to produce different outputs. Locations of all agents are endogenous as are prices and quantities. This is among the first articles to apply smooth economy techniques to urban economics. Existence of equilibrium and its determinacy properties depend crucially on the relative numbers of outputs, types of labor, and firms. More differentiated labor implies more equilibria.We provide tight lower bounds on labor differentiation for existence of equilibrium. If these sufficient conditions are satisfied, then generically there is a continuum of equilibria for given parameter values. Finally, an equilibrium allocation is not necessarily Pareto optimal in this model.


Referens:
Berliant, Marcus och Yves Zenou (2014), "Labor Differentiation and Agglomeration in General Equilibrium". International Regional Science Review 37(1), 36–65.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se