2014

Social Networks and Interactions in Cities

Särtryck nr 2014:12

Författare: Robert W. Helsley och Yves ZenouÅr: 2014 Publikation: Journal of Economic Theory Årgång (nr): 150 (March) Sidor: 426–466
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We examine how interaction choices depend on the interplay of social and physical distance, and show that agents who are more central in the social network, or are located closer to the geographic center of interaction, choose higher levels of interactions in equilibrium. As a result, the level of interactivity in the economy as a whole will rise with the density of links in the social network and with the degree to which agents are clustered in physical space. When agents can choose geographic locations, there is a tendency for those who are more central in the social network to locate closer to the interaction center, leading to a form of endogenous geographic separation based on social distance. We also show that the market equilibrium is not optimal because of social externalities. We determine the value of the subsidy to interactions that could support the first-best allocation as an equilibrium. Finally, we interpret our model in terms of labor-market networks and show that the lack of good job contacts would be here a structural consequence of the social isolation of inner-city neighborhoods.


Referens:
Helsley, Robert W. och Yves Zenou (2014), "Social Networks and Interactions in Cities". Journal of Economic Theory 150(March), 426–466.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se