2014

Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes

Särtryck nr 2014:14

Författare: Henrik Horn och Petros C. MavroidisÅr: 2014 Publikation: International Journal of Economic Theory Årgång (nr): 10 (1) Sidor: 147–166
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


This study contributes to the debate concerning the appropriate role of multilateral environmental agreements (MEAs) in WTO dispute settlement. It seeks to address this relationship in light of the reason why the parties have chosen to separate their obligations into two bodies of law without providing an explicit nexus between them. The basic conclusion is that legislators’ silence concerning this relationship should speak volumes to WTO adjudicating bodies: MEAs should not be automatically understood as imposing legally binding obligations on WTO members, but could be used as sources of factual information.


Referens:
Horn, Henrik och Petros C. Mavroidis (2014), "Multilateral Environmental Agreements in the WTO: Silence Speaks Volumes". International Journal of Economic Theory 10(1), 147–166.

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se