2014

Pre-Birth Factors, Post-Birth Factors, and Voting: Evidence from Swedish Adoption Data

Särtryck nr 2014:15

Författare: David Cesarini, Magnus Johannesson och Sven OskarssonÅr: 2014 Publikation: American Political Science Review Årgång (nr): 108 (1) Sidor: 71–87
Artikeln online (behörighet kan krävas)


This article analyzes a rich Swedish data set with information on the electoral turnout of a large sample of adoptees, their siblings, their adoptive parents, and their biological parents. We use a simple regression framework to decompose the parent-child resemblance in voting into pre-birth factors, measured by biological parents’ voting, and post-birth factors, measured by adoptive parents’ voting. Adoptees are more likely to vote if their biological parents were voters and if they were assigned to families in which the adoptive parents vote. We find evidence of interactions between the pre- and post-birth factors: the effect of the post-birth environment on turnout is greater amongst adoptees whose biological mothers are nonvoters. We also show that the relationships between parental characteristics, such as education, and child turnout, persist even in the absence of a genetic link between parent and child. The regression-based framework we utilize provides a basis for the integration of behavior-genetic research into mainstream political science.


Referens:
Cesarini, David, Magnus Johannesson och Sven Oskarsson (2014), "Pre-Birth Factors, Post-Birth Factors, and Voting: Evidence from Swedish Adoption Data". American Political Science Review 108(1), 71–87.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se