2014

Measuring Institutional Quality in Ancient Athens

Särtryck nr 2014:26

Författare: Andreas Bergh och Carl Hampus LyttkensÅr: 2014 Publikation: Journal of Institutional Economics Årgång (nr): 10 (2) Sidor: 279–310
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We use the Economic Freedom Index to characterize the institutions of the Athenian city-state in the fourth century BCE. It has been shown that ancient Greece witnessed improved living conditions for an extended period of time. Athens in the fourth century appears to have fared particularly well. We find that economic freedom in ancient Athens is on level with the highest ranked modern economies such as Hong Kong and Singapore. With the exception of the position of women and slaves, Athens scores high in almost every dimension of economic freedom. Trade is probably highly important even by current standards. As studies of contemporary societies suggest that institutional quality is probably an important determinant of economic growth, it may also have been one factor in the relative material success of the Athenians.


Referens:
Bergh, Andreas och Carl Hampus Lyttkens (2014), "Measuring Institutional Quality in Ancient Athens". Journal of Institutional Economics 10(2), 279–310.

Andreas Bergh

Kontakt

Mobil: 070 779 0734
andreas.bergh@ifn.se

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se