2015

Merciful yet Effective Elderly Care Performance Management Practices

Särtryck nr 2015:13

Författare: Jannis Angelis och Henrik JordahlÅr: 2015 Publikation: Measuring Business Excellence Årgång (nr): 19 (1) Sidor: 61–69
Artikeln online (behörighet kan krävas)


Purpose – The study aims to compare management practices in private and publicly owned elderly care homes. The demands for cost-effective care combined with emphasis on client experience highlights the importance of appropriate management practices.

Design/methodology/approach – The study utilises a survey of 500 homes covering management practices on monitoring, performance management and staff development. These are highly correlated, allowing for treating the practices both in aggregate and individually in the analysis. Additional questions capture information on site and management conditions.

Findings – Management practices employed at the elderly care homes vary greatly, with high and low individual scores found in most homes. But private homes consistently score higher than public homes, especially when it comes to incentive practices. Also, elderly care homes of both ownership forms score at the top and bottom of each management practice. But looking at the average management score, there are fewer private homes that score really low and more private homes that score really high.

Practical implications – The results identify given characteristics and maturity of the various management practices employed to plan and control operations in the elderly care homes and provides managerial and staff insights into their use.

Originality/value – The application and impact of standard management practices has previously been limited in publicly funded services. Little is known about management practices in elderly care and whether the practices are associated with better performance.


Referens:
Angelis, Jannis och Henrik Jordahl (2015), "Merciful yet Effective Elderly Care Performance Management Practices". Measuring Business Excellence 19(1), 61–69.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Jannis Angelis

Kontakt

Tel: 08-665 4555
Mobil: 070 679 7030
jannis.angelis@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se