2015

How Urbanization Affects Employment and Social Interactions

Särtryck nr 2015:15

Författare: Yasuhiro Sato och Yves ZenouÅr: 2015 Publikation: European Economic Review Årgång (nr): 75 (April) Sidor: 131–155
Artikeln online (behörighet kan krävas)


We develop a model where the unemployed workers in the city can find a job either directly or through weak or strong ties. We show that, in denser areas, individuals choose to interact with more people and meet more random encounters (weak ties) than in sparsely populated areas. We also demonstrate that, for a low urbanization level, there is a unique steady-state equilibrium where workers do not interact with weak ties, while, for a high level of urbanization, there is a unique steady-state equilibrium with full social interactions. We show that these equilibria are usually not socially efficient when the urban population has an intermediate size because there are too few social interactions compared to the social optimum. Finally, even when social interactions are optimal, we show that there is over-urbanization in equilibrium.


Referens:
Sato, Yasuhiro och Yves Zenou (2015), "How Urbanization Affects Employment and Social Interactions". European Economic Review 75(April), 131–155.

Månadens forskare

Özge Öner, ekon.dr.

Ämnesområden:

Detaljhandel, infrastruktur, servicenäring, turism, urban och regional ekonomi.

Några av de frågor Özge Öner försöker besvara i sin forskning:

  • Analys av etniska enklaver och segregering på grannskapsnivå.
  • Migration och rörlighet inom och mellan lokala arbetsmarknader bland immigranter och inrikes födda.
  • Hur efterfrågan påverkas av avstånd och marknadstillgång inom olika delar av detaljhandeln och tjänstesektorn.

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se