2015

Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance

Särtryck nr 2015:22

Författare: Niclas Berggren och Therese NilssonÅr: 2015 Publikation: Journal of Comparative Economics Årgång (nr): 43 (2) Sidor: 371–389
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Tolerance – respecting those who are different – is arguably of particular importance in an era of globalization, where a potential for economic, social and personal development is increasingly a function of interaction with others different from oneself. We investigate whether globalization induces parents to want to instill tolerance in their children, the main idea being that this quality would equip children for greater success in a more integrated world. Using a survey measure, we indeed find that globalization enhances the willingness to transmit such social values. More precisely, economic and social, but not to the same extent political, globalization has this effect, as shown by using the KOF Index of Globalization in regression analysis of up to 59 countries. Extreme bounds analysis and outlier tests indicate robustness. Overall, our results suggest that certain kinds of globalization seem able to shape values in ways considered desirable by many.


Referens:
Berggren, Niclas och Therese Nilsson (2015), "Globalization and the Transmission of Social Values: The Case of Tolerance". Journal of Comparative Economics 43(2), 371–389.

Niclas Berggren

Kontakt

Tel: 08 665 45 20
niclas.berggren@ifn.se

Therese Nilsson

Kontakt

Tel: 046 222 4643
Mobil: 073 396 7919
therese.nilsson@nek.l...

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se