2015

Black Cat, White Cat: The Identity of the WTO Judges

Särtryck nr 2015:43

Författare: Louise Johannesson och Petros C. MavroidisÅr: 2015 Publikation: Journal of World Trade Årgång (nr): 49 (4) Sidor: 685–698
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


World Trade Organization (WTO) judges are proposed by the WTO Secretariat and elected to act as ‘judges’ if either approved by the parties to a dispute, or, by the WTO Director-General in case no agreement between the parties has been possible. They are typically ‘Geneva crowd’, that is, they are either current or former delegates representing their country before the WTO. This observation holds for both first as well as second instance WTO judges (e.g., Panellists and members of the Appellate Body). In that, the WTO evidences an attitude strikingly similar to the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Whereas the legal regime has been heavily ‘legalized’, the people called to enforce it remain the same.


Referens:
Johannesson, Louise och Petros C. Mavroidis (2015), "Black Cat, White Cat: The Identity of the WTO Judges". Journal of World Trade 49(4), 685–698.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se