2015

The Dynamics of Offshoring and Institutions

Särtryck nr 2015:55

Författare: Fredrik Heyman och Patrik Gustavsson TingvallÅr: 2015 Publikation: B.E. Journal of Economic Analysis & Policy Årgång (nr): 15 (4) Sidor: 1975–2016
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Previous research has found that weak institutions can hamper investment and alter patterns of trade. However, little is known about the impact of institutional quality on offshoring. This lack of knowledge is surprising, given that offshoring has become an important part of many firms’ internationalization strategies. This study uses detailed firm-level data for the 1997–2005 period to examine the relationship between institutional quality in 113 source countries and offshoring by Swedish firms. The results suggest that weak institutions are negatively related to offshoring in general and to the offshoring of R&D- and relationship specificity-intensive inputs in particular. An analysis of learning effects suggests that the impact of weak institutions on the offshoring of relationship specificity-intensive inputs vanishes when firms return to countries from which they have previous market experience. Our results are robust to the use of various measures of institutional quality.


Referens:
Heyman, Fredrik och Patrik Gustavsson Tingvall (2015), "The Dynamics of Offshoring and Institutions". B.E. Journal of Economic Analysis & Policy 15(4), 1975–2016.

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se