2015

Political Selection in China: The Complementary Roles of Connections and Performance

Särtryck nr 2015:64

Författare: Ruixue Jia, Masayuki Kudamatsu och David SeimÅr: 2015 Publikation: Journal of the European Economic Association Årgång (nr): 13 (4) Sidor: 631–668
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Who becomes a top politician in China? We focus on provincial leaders—a pool of candidates for top political office—and examine how their chances of promotion depend on their performance in office and connections with top politicians. Our empirical analysis, based on the curriculum vitae of Chinese politicians, shows that connections and performance are complements in the Chinese political selection process. This complementarity is stronger the younger provincial leaders are relative to their connected top leaders. To provide one plausible interpretation of these empirical findings, we propose a simple theory in which the complementarity arises because connections foster loyalty of junior officials to senior ones, thereby allowing incumbent top politicians to select competent provincial leaders without risking being ousted. Our findings shed some light on why a political system known for patronage can still select competent leaders.


Referens:
Jia, Ruixue, Masayuki Kudamatsu och David Seim (2015), "Political Selection in China: The Complementary Roles of Connections and Performance". Journal of the European Economic Association 13(4), 631–668.

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se