2015

Political Selection in China: The Complementary Roles of Connections and Performance

Särtryck nr 2015:64

Författare: Ruixue Jia, Masayuki Kudamatsu och David SeimÅr: 2015 Publikation: Journal of the European Economic Association Årgång (nr): 13 (4) Sidor: 631–668
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


Who becomes a top politician in China? We focus on provincial leaders—a pool of candidates for top political office—and examine how their chances of promotion depend on their performance in office and connections with top politicians. Our empirical analysis, based on the curriculum vitae of Chinese politicians, shows that connections and performance are complements in the Chinese political selection process. This complementarity is stronger the younger provincial leaders are relative to their connected top leaders. To provide one plausible interpretation of these empirical findings, we propose a simple theory in which the complementarity arises because connections foster loyalty of junior officials to senior ones, thereby allowing incumbent top politicians to select competent provincial leaders without risking being ousted. Our findings shed some light on why a political system known for patronage can still select competent leaders.


Referens:
Jia, Ruixue, Masayuki Kudamatsu och David Seim (2015), "Political Selection in China: The Complementary Roles of Connections and Performance". Journal of the European Economic Association 13(4), 631–668.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se