2015

Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms

Särtryck nr 2015:65

Författare: Carl Magnus BjuggrenÅr: 2015 Publikation: Journal of Economic Behavior & Organization Årgång (nr): 119 (November) Sidor: 18–31
Artikeln online (behörighet kan krävas)
Preliminär version


In this study I find that employment in family firms is less sensitive to performance and product market fluctuations. I show this by investigating aggregate fluctuations at the industry level as well as idiosyncratic firm level shocks. By differentiating between temporary and permanent shocks at the firm level, I find that family firms appear to be less anxious to translate temporary shocks into changes in employment. This supports the idea that family firms are able to offer their employees implicit employment protection. Family firms are believed to have longer time horizons, and are as owners more easily identified with their company and its actions. These are features that could make family firms more cautious in terms of adjusting their employment. Unlike previous contributions, I am able to identify all family firms, both private and public, by using full population data from tax registers.


Referens:
Bjuggren, Carl Magnus (2015), "Sensitivity to Shocks and Implicit Employment Protection in Family Firms". Journal of Economic Behavior & Organization 119(November), 18–31.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se