2016

Sickness Absence and Local Benefit Cultures

Särtryck nr 2016:1

Författare: Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats PerssonÅr: 2016 Publikation: Scandinavian Journal of Economics Årgång (nr): 118 (1) Sidor: 49–78
Artikeln online (behörighet kan krävas)

Sickness Absence and Local Benefit Cultures Assar Lindbeck, Mårten Palme och Mats Persson


In many countries, sickness absence financed by generous insurance benefits is an important concern in the policy debate. There are strong variations in absence behavior among local geographical areas. Such variations are difficult to explain in terms of observable socioeconomic factors. In this paper, we investigate whether such variations are related to group effects in the form of social interaction among individuals within neighborhoods. Well-known methodological problems arise when trying to answer this question. A special feature of our efforts to deal with these problems is that we adopt several alternative approaches to identify group effects. Our study is based on a rich set of Swedish panel data, and we find indications of group effects in each of our approaches.


Referens:
Lindbeck, Assar, Mårten Palme och Mats Persson (2016), "Sickness Absence and Local Benefit Cultures". Scandinavian Journal of Economics 118(1), 49–78.

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se